#5 Teknologien kamuflerer politikken / Facebook, Trump og vold / Black lives matter / Smittestopp

Teknologi formes av virkelighetssynet til den som utformer den. Forutsetningene gjøres både permanente og usynlige til samme tid. Da er den vanskelig å kritisere, og vanskelig å endre.

Jeg øver for tiden på å gjøre litt mindre, så med hendene fulle hos Confrere har det blitt litt lenger enn forventa mellom disse e-postene. Det blir litt kortere, og litt sjeldnere, men jeg har altså rukket å skrive en tekst i Morgenbladet siden sist!

Teknologi er ikke nøytral - heller ikke smittesporing

Smittestopp-appen er et eksempel på hvordan det å skyve et problem over på en teknologisk løsning, gjør at politikerne kan vise handlekraft og samtidig fritas for ansvar. Hvis den teknologiske løsningen feiler, er det ikke politikernes feil. Det er et teknisk problem. Teknologien kamuflerer politikken, skrev jeg i Morgenbladet.

At teknologi er politisk blir tydelig i Simulas respons til ekspertgruppen, som om det finnes en “nøytral” og “objektiv” måte å evaluere teknologi, der de blant annet karaktiserer store deler av av ekspertgruppens kritikk som “personlige meninger”. FHIs tilsvar til Datatilsynet tilsier forøvrig at Smittestopp-appen så langt ikke har fått til noen verdens ting. The Correspondent har gjennomgått 80 sporingssystemer i ulike land, og konkluderer med at de fleste ender opp med å stole på mer manuelle metoder.

Er det “nøytralt” å la Trumps statuser stå?

Et eksempel på politikken i teknologien: Twitter og Facebook har hatt helt ulike håndteringer av nøyaktig de samme meldingene fra Trump. Stridens kjerne er “when the looting starts, the shooting starts”, som Twitter utstyrte med en advarsel om at meldingen glorifiserte vold, mens Facebook har latt statusene stå. Dette har skapt stor uro internt hos Facebook. Det blir interessant å se hvordan dette utvikler seg videre.

Black Lives Matter

Jeg får ikke ytet dette temaet rettferdighet. Men hvis du i likhet med meg tilhører den komfortable majoriteten her i Norge, synes jeg du skal lese Ida Jacksons blogpost “Jeg er rasist” (det er nemlig jeg også). Instagram-kontoen rasisme.i.norge samler personlige fortellinger om hverdagsrasisme i Norge.

Hvis jeg skal gjøre en kobling til her til teknologi: Boka Technically Wrong av Sara Wachter-Boettcher gir en rekke konkrete eksempler på hvordan rasisme og andre former for diskriminering og fordommer blir bygd inn i teknologi, og slik kan forsterke forskjeller ytterligere. Den påpeker også hvor farlig det er at de som utformer teknologi er alt for like hverandre, og tilhører nettopp de gruppene som allede har mest makt i samfunnet. Den kan jeg varmt anbefale til alle som på en eller annen måte er med å utforme teknologi.

Hilsen Ida

PS. Du kan alltid bare svare på disse e-postene hvis du har spørsmål eller kommentarer!